SKALA-REGLER


Skalabåtsamarbetet i Sverige

SIS


Här finns det nya tävlingsreglementet för SM 2007.


I SIS ingår utöver Linköpings Modellbåtklubb LMBK, Falu Radiobåtklubb FRBK ,Gästrike Skalabåtklubb GSBK och Modellklubben Eskil ESKIL .