Uppdaterad 19-03-04                   VÄLKOMMEN TILL              

Linköpings Modellbåtklubbs länksida till klubbar med skalabåtsverksamhet.

Du som är intresserad av Skalabåtar tag gärna kontakt med någon av nedanstående klubbars kontaktmän
så får Du veta mera om vår verksamhet och om eventuella tävlingar och tävlingsplatser.


Falu Radiobåtklubb


Gästrike Skalabåtklubb GSBK:s Hemsida


Linköpings Modellbåtklubb LMBK:s Hemsida


Modellbåtklubben La Skala La Skalas Hemsida


Stockholms Skalabåtklubb S.Skalabåtklubbs Hemsida


Höörs Modell Båt Klubb c/o Bo Sjödin Fältspatsvägen 1 243 35 HÖÖR
Tfn 0413-231 69 Mobil 070-44 33 01 E-post:bosse@varmesvets.se Kontaktm. Bo Sjödin


Copyright © 1998/99 LINKÖPINGS MODELLBÅTKLUBB - LMBK
Made by Webm@ster Lennart Andersson