Trångt på havet, men "Molly", "Otto Lauffer"
och "Watermann" klarar det fint.