Stefan sjösätter "Waterman", med sällskap av
Gunnarssons tre akterskepp.