Men när Stefan får provköra "Pacific Javelin"?..................